Emocinio saugumo kūrimas neramiu laiku

Emocinio saugumo kūrimas neramiu laiku

Kuriant saugią aplinką vaikų emociniame pasaulyje dar visai neseniai atrodė svarbiausia mokyti kurti pozityvius santykius su bendraamžiais, išvengti patyčių, inicijuoti draugystę ir pan. Šiandieniniame pasaulyje tapo ypač aktualus išorinis saugumas, su juo susijusios emocinės būsenos, intensyvių jausmų, kylančių dėl nesaugumo ir nestabilumo pasaulyje, identifikavimas ir išveikimas. Būtent šiuos tikslus kėlė Kauno rajono pedagoginės psichologinės tarnybos psichologės Ramunė Ramanauskienė ir Jurga Taleikytė, vesdamos edukacijas „Mano saugi aplinka“ mokiniams Kačerginės mokykloje – daugiafunkciniame centre. Edukacijos vyko pagal projektą „Išmanūs ir besimokantys Kauno rajono vaikai“.

Tiesiogiai neliečiant karo ir nestabilumo pasaulyje temos, parenkant praktinius dailės terapijos ir dėmesingo įsisąmoninimo metodus, mokiniai buvo skatinami kurti emocinį saugumą savo vidiniame pasaulyje.

Susiję įrašai