Korupcijos prevencija

Kauno rajono pedagoginė psichologinė tarnyba yra suinteresuota, kad teikiant pagalbą mokiniui, mokytojams, tėvams (globėjams) ir mokyklai nebūtų korupcijos apraiškų.

Apie korupcijos atvejį (-ius) praneškite už korupciją atsakingam asmeniui –

Astai Markauskienei :

Ant voko būtina nurodyti  – asmeniškai Kauno rajono PPT socialinei pedagogei

Astai Markauskienei.

faksu (8 5) 266 3307