Paslaugos

Mūsų teikiamos paslaugos

Brandumo įvertinimas

Vaiko brandumo įvertinimas atliekamas tėvų pageidavimu, jei tėvai svarsto pradėti ugdyti vaiką anksčiau.

Konsultavimas

Teikiame konsultacijas el. paštu. Konsultacijos su logopedu, specialiuoju pedagogu, socialiniu pedagogu bei psichologu.

Grupės

Kauno rajono ugdymo įstaigų mokytojus kviečiame dalyvauti nemokamoje psichologinės paramos grupėje.

Paskaitos

Čia patalpinsime kažkokią teksto santrauką kai bus informacija pateikta į šį puslapį.

Specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas

Tarnybos specialistės dirba komandiniu būdu, tad Jūsų vaiko sveikatos būklę, žinias, įgūdžius, gebėjimus vertins 4 specialistės.

Ekspertinė konsultacinė pagalba

Kauno rajono pedagoginė psichologinė tarnyba teikia ekspertinę konsultacinę pagalbą.

Profesinis orientavimas

Mūsų tarnyba praėjo atranką ir dalyvauja Nacionalinės švietimo agentūros projekte ,,Turi profesiją –turi ateitį!‘‘

Krizių valdymas

Pavojingas įvykis, sutrikdantis įprastą įstaigos bendruomenės veiklą, emociškai sukrečiantis visą mokyklos bendruomenės dalį.