Išmanūs ir besimokantys Kauno rajono vaikai

NR. 09.2.2-ESFA-K-730-01-0012

Įtraukties didinimo, pokyčių ir inovacijų siekis šio projekto partnerius sujungė bendram tikslui. Projekto partneriai, atstovaujantys švietimo, kultūros, socialinę sritis bei įtraukdami nevyriausybines organizacijas, įdiegs naują Kauno rajono inovatyvaus ugdymo ir koordinuotai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo modelį.

Tai leis padidinti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, įtrauktį į švietimo sistemą, skatins mokinių ugdymąsi teikiant koordinuotą pagalbą, kels jų motyvaciją bei sieks sumažinanti anksti iš švietimo sistemos pasitraukusių ir bendrojo ugdymo programos nebaigusių asmenų skaičių Kauno rajone.

Diegiamas modelis mokiniams siūlo mobilią koordinuotą pagalbą, motyvacines veiklas, edukacinius praktinius seminarus, įvairias terapijos paslaugas, virtualias priemones švietimo pagalbai.

Projekto partneriai:

Kauno rajono švietimo centro pedagoginė psichologinė tarnyba,
Kauno rajono Akademijos mokykla-darželis „Gilė“,
Kauno rajono Garliavos Jonučių progimnazija,
Viešoji įstaiga „Pakaunės pirminės sveikatos priežiūros centras“,
Savivaldybės biudžetinė įstaiga Kauno rajono socialinių paslaugų centras,
Kauno rajono sporto mokykla,
Kauno rajono Noreikiškių lopšelis-darželis „Ąžuolėlis“,
Kauno rajono Ramučių kultūros centras,
VšĮ „Lektoriai“,
VšĮ „Mokymų sinergija“,
VšĮ „Darnūs namai“.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Kauno rajono savivaldybės biudžeto lėšų
Projekto vykdytojas: Kauno rajono savivaldybės administracija
Projekto įgyvendinimo trukmė: 2020 m. gruodžio mėn. – 2023 m. rugpjūčio mėn. 31d.
Projekto vertė: 283.553,96 Eur