Specialistų žinių ir kompetencijų tobulinimas sprendžiant probleminio interneto ir kitų skaitmeninių technologijų naudojimo keliamus iššūkius psichikos sveikatai ir skatinant šių priklausomybių prevenciją

Specialistų žinių ir kompetencijų tobulinimas sprendžiant probleminio interneto ir kitų skaitmeninių technologijų naudojimo keliamus iššūkius psichikos sveikatai ir skatinant šių priklausomybių prevenciją

 

Specialistų žinių ir kompetencijų tobulinimas sprendžiant probleminio interneto ir kitų skaitmeninių technologijų naudojimo keliamus iššūkius psichikos sveikatai ir skatinant šių priklausomybių prevenciją

 

Apie probleminį interneto naudojimą kalbama jau ne vieną dešimtmetį įvairiose pasaulio šalyse, tačiau Lietuvoje apie probleminio interneto naudojimo iššūkius daugiau imta kalbėti tik pastaraisiais metais, o aktyvių šios problemos sprendimo priemonių iki šiol nebuvo parengta.

2022 m. sausio 26 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 66 buvo patvirtinta 2022–2030 m. sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo plėtros programa (toliau – Plėtros programa), kurioje kaip viena iš problemos „Aukštas žmonių sergamumas ir mirtingumas nuo ligų, kurių galima išvengti prevencinėmis priemonėmis“ priežasčių yra įvardijama „1.2.3.3.1. Nepakankama naujų priklausomybę sukeliančių rizikos veiksnių prevencija ir pagalbos priklausomiems asmenims teikimas, nepakankamos kompetencijos atpažinti priklausomybes ir suteikti reikalingą pagalbą“. Kaip nurodyta Plėtros programoje besivystančių informacinių technologijų nesaikingas vartojimas, nevaldomas laiko praleidimas žaidžiant virtualius žaidimus ir azartinius lošimus tampa masiniu laisvalaikio leidimo būdu ir kelia iššūkį tiek psichikos, tiek fizinei mūsų šalies gyventojų, ypač vaikų ir jaunimo, sveikatai. Plėtros programoje nurodyta, kad šiuo metų nėra vykdoma sistemingos šių naujai atsirandančių priklausomybę sukeliančių veiksnių prevencijos, metodinio vadovavimo, specialistams trūksta žinių laiku atpažinti rizikingą elgesį ir suteikti reikalingą pagalbą.

Projektu sprendžiama problema – nepakankama prevencija sprendžiant probleminio interneto ir kitų skaitmeninių technologijų naudojimo keliamus iššūkius psichikos sveikatai, Kauno r. Ir Šakių r. specialistų kompetencijų trūkumas atpažinti priklausomybes ir suteikti reikalingą pagalbą priklausomiems asmenims.

Projekto “Specialistų žinių ir kompetencijų tobulinimas sprendžiant probleminio interneto ir kitų skaitmeninių technologijų naudojimo keliamus iššūkius psichikos sveikatai ir skatinant šių priklausomybių prevenciją” tikslas – pagerinti Kauno r. sav. ir Šakių r.sav. ne mažiau trijų skirtingų sričių (asmens sveikatos priežiūros, visuomenės sveikatos priežiūros bei švietimo srities) specialistų (ne mažiau 90 asm.) žinias ir kompetencijas, sprendžiant probleminio interneto bei kitų skaitmeninių technologijų naudojimo keliamus iššūkius psichikos sveikatai ir skatinant šių priklausomybių prevenciją.

Parengta metodinė medžiaga skiriama specialistams, dirbantiems asmens sveikatos priežiūros, visuomenės sveikatos priežiūros, švietimo ir kitose atitinkamose srityse ir galintiems efektyviai prisidėti vykdant naujų priklausomybę sukeliančių rizikos veiksnių prevenciją bei teikiant pagalbą priklausomiems asmenims.

Projekto vykdymo metu įvyks 10 diskusinių renginių kuriuose dalyvavo Kauno r. Ir Šakių r. specialistai, dirbantys asmens sveikatos priežiūros, visuomenės sveikatos priežiūros, švietimo ir kitose atitinkamose srityse, galintys efektyviai prisidėti prie naujų priklausomybę sukeliančių rizikos veiksnių prevencijos vykdymo bei pagalbos priklausomiems asmenims teikimo. Diskusijų tikslas – aptarti metodinės medžiagos kūrimą ir tobulinimą, siekiant parengti kokybišką metodinę medžiagą, paremtą tikslinės grupės specialistų įžvalgomis bei idėjomis, kaip efektyviai prisidėti prie naujų priklausomybę sukeliančių rizikos veiksnių prevencijos vykdymo bei pagalbos priklausomiems asmenims teikimo.

90 Kauno r. ir Šakių r. asmens sveikatos priežiūros, visuomenės sveikatos priežiūros bei švietimo srities specialistų baigs 15 valandų žinių ir kompetencijų stiprinimo mokymus apie probleminio interneto bei kitų skaitmeninių technologijų naudojimo keliamus iššūkius psichikos sveikatai bei šių priklausomybių prevenciją ir bus pasiruošę sėkmingai pritaikyti šias žinias savo darbe.

Siekiant labiau viešinti metodinę medžiagą, sukurtas metodinės medžiagos pristatymo ir viešinimo video, kurio tikslas buvo patraukliai ir informatyviai įtikinti tikslinę grupę jog gali lengvai ir sėkmingai naudoti metodinę medžiagą savo darbe, atpažinti ir padėti su IT priklausomybe susidūrusiems asmenims. Nors projekto tiksline grupe tapo Kauno r. ir Šakių r. specialistai, dirbantys asmens sveikatos priežiūros, visuomenės sveikatos priežiūros, švietimo ir kitose atitinkamose srityse, ir galintys efektyviai prisidėti prie naujų priklausomybę sukeliančių rizikos veiksnių prevencijos vykdymo bei pagalbos priklausomiems asmenims teikimo, metodinė medžiaga yra viešai prieinama pareiškėjo ir partnerių informacijos sklaidos kanaluose (interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose) tikimasi jog ją savo darbuose sėkmingai pasinaudos ir kitų Lietuvos savivaldybių specialistai.

Susiję įrašai