STEAM programa

Kauno rajono švietimo centro pedagoginė psichologinė tarnyba praėjo atranką ir dalyvauja Nacionalinės švietimo agentūros projekte ,,Turi profesiją –turi ateitį!‘‘ Nr.09.4.1.-ESFA-V-735-01-0001 veiklos Nr. 3.1 ,,Įrankių, skirtų mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, profesiniam kryptingumui įvertinti įsigijimas ir mokymų jais naudotis organizavimas‘‘.
Įgyta metodika ir mokymai prisidės prie tikslingesnio mokinių profesinio orientavimo, o taip pat papildys jau vykdomo STEAM profesinio orientavimo projekto veiklas. Nuostabus jausmas, kai ant tavo stalo gula nauja metodika, nauji įspūdžiai, nauji rūpesčiai.
Šių metų spalio 7 dieną aštuoniolika Kauno rajono J.Lukšos gimnazijos mokinių lankėsi LEZ‘e įsikūrusioje, vienoje garsiausių Lietuvoje savo kuriamomis technologijomis įmonėje UAB ,,Elinta‘‘. Įmonės direktorius V. Jokužis supažindino su įmonės darbu, pasiekimais, darbuotojų profesijomis, šiuolaikinės Lietuvos pramonės aktualijomis, inžinierinės krypties specialistų poreikiu Lietuvoje ir Europoje.
Pažintiniai vizitai viena iš STEAM projekto sričių, kurių dėka Kauno rajono mokiniai susipažįsta su gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno/dizaino ir matematikos sričių specialybėmis. Šios srities profesijos tampa vis paklausesnės, didėja įsidarbinimo galimybės, todėl jaunimui tikslinga susipažinti su įmonėmis, kurios ateityje gali tapti realiais darbdaviais. Projektą vykdo Kauno rajono švietimo centro pedagoginė psichologinė tarnyba.