Veiklos sritys

Istorija

Mūsu tarnyba darbą pradėjo 2005 metais su 4,5 etatų (1 psichologas, 1 logopedas, 1 specialusis pedagogas, 1 direktorės…

Veiklos vertinimo rezultatai

Veiklos vertinimo rezultatai, Veiklos vertinimo rezultatai, Veiklos vertinimo rezultatai, Veiklos vertinimo rezultatai,

Projektai

Vykdomo projekto tikslas – didinti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, įtrauktį į švietimo sistemą.

Paslaugos

Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba teikia šias paslaugas: Brandumo įvertinimas, Grupės, Konsultavimas, Krizių valdymas…