Krizių valdymas

Krizė Švietimo įstaigoje   – netikėtas ir / ar pavojingas įvykis, sutrikdantis įprastą įstaigos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiantis visą ar didesnę mokyklos bendruomenės dalį. Tai gali būti: mokinio ar mokytojo savižudybė ar kita komplikuota netektis, sprogimas, susišaudymas, įkaitų paėmimas, gaisras ar pan.
Įvykus krizei švietimo įstaigoje  svarbu veikti nedelsti ir kreiptis pagalbos. Tai padės sušvelninti išgyvenimus ir sumažinti krizės sukeltų reakcijų  intensyvumą.  Krizės paveikia daugelį bendruomenės narių, todėl būtina visiems suteikti pagalbą.

Įvykus kriziniam atvejui visada kviečiame kreiptis pagalbos tel.: 837 380065.