Valdymo struktūros schema

KAUNO RAJONO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS STRUKTŪRA