Pagalba Ukrainai

Kauno rajono pedagoginė psichologinė tarnyba partnerio teisėmis dalyvauja Kauno rajono savivaldybės administracijos vykdomame projekte

„PABĖGĖLIŲ IŠ UKRAINOS PRIĖMIMAS IR ANKSTYVA INTEGRACIJA“ NR. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013.

Projektu numatoma teikti individualią psichologinę pagalbą pabėgėlių iš Ukrainos vaikams ir jų šeimos nariams, grupines psichosocialinės pagalbos užsiėmimus vaikams ir jų šeimų nariams , emocinių įgūdžių ugdymo taikant meno terapiją užsiėmimus.