KONFERENCIJA „PIRMIEJI IKIMOKYKLINUKŲ IŠŠŪKIAI LOPŠELYJE – DARŽELYJE“

KONFERENCIJA „PIRMIEJI IKIMOKYKLINUKŲ IŠŠŪKIAI LOPŠELYJE – DARŽELYJE“

2021-05-26 dieną Kauno rajono švietimo centro pedagoginė psichologinė tarnyba surengė respublikinę nuotolinę gerosios patirties sklaidos konferenciją „PIRMIEJI IKIMOKYKLINUKŲ IŠŠŪKIAI LOPŠELYJE – DARŽELYJE“. Konferencija vyko nuotoliniu būdu ir sutraukė didelį būrį klausytojų.  Klausėsi daugiau kaip 200 lopšelių – darželių administracijos atstovų, mokytojų, specialistų, tėvų iš visos Lietuvos. Idėja surengti tokią konferenciją kilo pedagoginės psichologinės tarnybos psichologėms, kadangi informacijos apie mažųjų adaptaciją lopšelyje – darželyje nėra daug, o ankstyvosios patirtys, kaip sako psichologė Ramunė Ramanauskienė, įsirašo į atmintį ir išlieka visam gyvenimui. Jau būdami suaugę, daugelyje situacijų, mes veikiame gyvenime įtakoti neįsisąmonintų patirčių. Labiausiai konferencijos metu norėjosi perduoti žinutę, jog yra labai svarbu geranoriškai ir nuoširdžiai bendradarbiauti vaiko labui visiems – tiek darželio mokytojams, administracijai, tėveliams, kuriant vaikams  palankią pirmąją patirtį ugdymo įstaigoje, nes nuo to priklauso vaiko ateitis. Labai svarbu atsižvelgti į vaiko individualumą, jo raidos ir amžiaus ypatumus bei poreikius. Emocinis saugumas tikrai ne mažiau svarbus nei turtinga ir atnaujinta darželio aplinka ir kompetentingi mokytojai. 

Konferenciją moderavo ir apibendrino Dalius Balčiūnas, Kauno rajono švietimo centro direktorės pavaduotojas. Pasveikinimo žodį tarė Asta Simanauskienė, Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė. Džiaugiamės subūrę įvairių specialybių ir išsilavinimų lektorių komandą. Dėkojame psichologei – psichoterapeutei Laurai Jazbutienei iš Kauno r. Garliavos lopšelio – darželio „Eglutė“, kuri išsamiai pristatė svarbiausius vaiko amžiaus tarpsnių ypatumus  ir papasakojo, kuo mes, suaugę, galime prisidėti, kad vaiko pasaulis būtų saugus, o jo poreikiai patenkinti. Laura taip pat pasidalino savo gerąja profesine patirtimi, sudėliojo pagrindinius akcentus, kurie svarbūs gerai adaptacijai. Živilė Šulmeister, Kauno rajono Raudondvario lopšelio – darželio „Riešutėlis“ vyresnioji mokytoja dalinosi mokslinėmis įžvalgomis ir apibendrintomis žiniomis bei rekomendacijomis. Savo pranešime ji akcentavo, jog sklandi adaptacija vaikui suteikia laimės jausmą. Šiluma ir jaukumu žavėjo pranešimas, kurį skaitė Ieva Zokaitienė  – Kauno Valdorfo mokyklos vyresnioji mokytoja. Per pasakos motyvą ji pristatė vaiko adaptacijos procesą Valdorfo perdagogikos principais dirbančiame darželyje. Ievos teigimu, labai svarbu, kad mama arba tėtis, atlydėję vaiką į darželį,  patys, su pasitikėjimu įdėtų vaiko rankytę į auklėtojos ranką.

Džiaugiamės, kad konferencijoje pasidalinti savo labai emociškai skirtinga patirtimi sutiko dviejų vaikų mamytė Laura Obuchavičė. Jos pranešimo pagrindinis akcentas, kad būtinas laipsniškas prisitaikymas prie aplinkos, auklėtojų, vaikų bei suaugusiųjų šilto ir saugaus ryšio kūrimas. Savo praktine mokytojos patirtimi pasidalino Dalia Kavaliauskienė, Kauno rajono Garliavos lopšelio – darželio „Eglutė“ priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja, kuri dirba su priešmokyklinės grupės 5-6 metų vaikučiais. Dalia teigia, kad bendradarbiavimas – neatsiejama pedagogo darbo dalis, kuriame yra svarbiau ne jo akademinės žinios ir kompetencijos, bet ir atsižvelgimas į emocinius – socialinius aspektus. Konferenciją baigė mūsų tarnybos kolegė psichologė Ramunės Ramanauskienė, kurios pranešimo tema „Nuo nerimo iki sistemingo pa(si)ruošimo į lopšelį – darželį“. Ji kalbėjo apie tai, kad daugelio žmonių patirtys siejasi su darželio patyrimais. Vaiko ankstyvas atsiskyrimas nuo mamos ar kito reikšmingo žmogaus yra labai jautrus procesas. Ramunė pateikė aiškių ir konkrečių žingsnių, rekomendacijų, kad nerimas, kuris kyla dėl vaiko atsiskyrimo būtų kuo mažesnis ir įveiktas, o vaiko atėjimas į darželį visiems būtų sklandus. Už vaiko saugumą ir gerą emocinę būseną atsakingi tiek darželio kolektyvas, tiek ir tėvai. „Turime nepakeičiamą galimybę jaunai kartai augti saugiai, pasitikinčia aplinka, pasauliu ir žmonėmis. Jie atsilygins mums stabilumu ir gebėjimu atjausti“ – užbaigė savo puikų pranešimą Ramunė. 

Susiję įrašai